Radio klub Varaždin

9A7A Contest team

Povodom 70 godina rada i postojana Radio kluba Varaždin u eteru će biti aktivna pozivna oznaka 9A70A koju će klub koristiti od 01.03-31.12.2018. godine.Prva aktivnost biti će narednog vikenda u CQ WPX SSB takmičenju u kojem će ekipa sudjelovati u M/S kateegoriji.Svi koji odrade vezu sa 9A70A dobiti će prigodnu  QSL kartu koju ćemo štampati. 144 MHz Es in EU :

Status

144 MHz Es in NA :

Status

Solar X-rays :

Status

Geomagnetic Field :

Status

Solar-Terrestrial Data

Estimated Kp :

Status Cheap Jerseys Elite